Александар Шапић – Акција „Оплеменимо школска дворишта“ – 31. март 2014. године