Александар Шапић – Бесплатни излети за пензионере – 10. август 2013. године