Александар Шапић – Бициклистичка трка Београд–Бањалука спаја градове с једне и друге стране Дрине – 20. децембар 2022. године