Александар Шапић – Додела награда за најуспешније ученике – 30. јун 2014. године