Александар Шапић – Интеграција Рома у нормалан живот је немогућа уколико они то сами не желе – 11. март 2023. године