Александар Шапић изабран за председника општине Нови Београд

Александар Шапић изабран је за председника општине Нови Београд, а његов заменик је Немања Цабунац. Скупштина је изабрала и чланове општинског већа.

Конститутивна седница Скупштине општине Нови Београд одржана је 7. јуна, кад су верификовани мандати одборницима. За председника Скупштине општине изабран Живан Обреновић, а за његовог заменика Драган Вујевић.