Aleksandar Šapić izabran za predsednika Srpskog patriotskog saveza – SPAS-a

 

Večeras je Aleksandar Šapić izabran za predsednika Srpskog patriotskog saveza – SPAS-a.

Naša novoformirana stranačka organizacija, samostalno će nastupati na svim budućim izborima u Srbiji.

Javnost će od jeseni biti upoznata sa planovima, programom i načinu delovanja.