Александар Шапић – Изјава поводом пуштања у рад инformативних табли на стајалиштима – 11. децембар 2023. године