Александар Шапић – Изјава приликом обиласка Сервисног центра 11 0 11 – 1. новембар 2023. године