Александар Шапић – Изјава у обреновачком насељу Трстеница које је прикључено на водовод – 5. октобар 2022. године