Александар Шапић – Милошева лекција из хуманости РТС1, 18. децембар 2016. године