Александар Шапић – Неће више постојати, више различитих политика у оквиру Градске управе – 28. март 2022. године