Александар Шапић – Негујемо нераскidиво пријатељство српског и француског народа – 21. октобар 2022. године