Александар Шапић – Нова пракса радова ноћу за квалитетнији живот Београђана – 10. септембар 2022. године