Александар Шапић – Ново дечије игралиште у блоку 8а – 21. јун 2013. године