Александар Шапић – О бесплатним активностима општине Нови Београд – 3. март 2014. године