Александар Шапић – О изградњи новог вртића у блоку 61 – 23. август 2013. године