Александар Шапић – О оснивању Службе јавног реда, београдски лични Бели – 28. септембар 2022. године