Александар Шапић – О уређењу београдског приобаља – 28. септембар 2022. године