Александар Шапић – О значају реконструкције Војвођанске улице – 17. октобар 2013. године