Александар Шапић – Обилазак Београда на води – 19. фебруар 2022. године