Александар Шапић – Обилазак радова на изградњи канализационо-црпне станице „Крњача 2“ – 12. април 2023. године