Александар Шапић – Обилазак радова на реконструкцији шеталишта „Лазаро Карденас“ – 3. новембар 2022. године