Александар Шапић – Обраћање на седмој седници Скупштине Града Београда – 26. децембар 2022. године