Александар Шапић – Обраћање приликом најаве почетка радова на изградњи подземне гараже у Влајковићевој улици