Александар Шапић – Обраћање приликом обиласка постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада у Винчи – 15. април 2024. године