Александар Шапић – Обраћање приликом обиласка нове локације за Зоолошки врт – 3. фебруар 2023. године