Александар Шапић – Од Београда можемо да направимо најчистији град у Европи – 7. март 2022. године