Александар Шапић – Отварање „невidљивог“ парка у Блоку 30, 10. јун 2015. године