Александар Шапић – Поново ради дисплеј на Генекс кули -12. јануар 2023. године