Александар Шапић – Поздравна реч за Дан општине – 11. април 2013. године