Александар Шапић – Представљање концепта развоја Београда, 13. фебруар 2018. године