Александар Шапић – Представљање Програма за Београд – 23. фебруар 2022. године