Александар Шапић: Програм за Београд припремам већ 10 година бавећи се локалном политиком.