Александар Шапић – Пуштање у рад новоизграђене водоводне мреже у насељу Трстеница – 5. октобар 2022. године