Александар Шапић – Регионална размена ученика, ТВ Студио Б – 16. септембар 2015. године