Александар Шапић – Реке су највеће природно богатство Београда – 24. новембар 2022. године