Александар Шапић – Реконструкција Виноградске улице, 05. август 2015. године