Александар Шапић – Састанак са Истражном мисијом Београд ЕXПО 2027 – 14. септембар 2022. године