Александар Шапић – Стандардизоваћемо паркове како би у њима сви уживали подједнако – 14. март 2022. године