Александар Шапић – Заједно са младима развијаћемо Београд – 21. фебруар 2022. године