Бесплатни програми ГО Нови Београд намењени пензионерима, емисија „Треће доба“ РТС1, 23. новембар 2016. године