Да сви заједно учинимо да Београд израсте у град правих – и великих могућности. 1