Нови Београд је прва општина у којој се све админисдтративне таксе могу платити платним картицама

Прва смо Општина у земљи која је применила систем плаћања такси платним картицама, што ће грађанима значајно олакшати и убрзати ову врсту услуге.