Нови уметници Новог Београда

Представљање резултата рада током првог циклуса, у оквиру бесплатних уметничких школица које организује општина Нови Београд.