Новобеоградско друговање

Једном месечно организујемо дружење наших најстаријих суграђана, као један од многих програма које спроводимо за новобеоградске пензионере.