Радићемо на убрзаном добијању нових паркинг простора у Београду

Изградњом нових градских гаража, претварањем неискоришћених површина у паркинг места, али и подстицајем изградње приватних гаража, значајно бисмо убрзали добијање нових, неопходних паркинг простора, за потребе свих Београђана.