Радови на реконструкцији Виноградске улице

Реконструкција Виноградске улице је у току, а њен завршетак биће од великог значаја за све мештане који у близини живе или туда пролазе.