Разговор са полазницима Академије младих лidера

Разговор са полазницима Академије младих лidера. Фондације за српски народ и државу.