Шапић: Један број телефона за бољи свакодневни живот Београђана

Успоставићемо јединствени канал комуникације са Београђанима. Увешћемо један телефонски број, на који ће грађани моћи да изнесу своје проблеме, постављају питања, дају предлоге и сугестије за апсолутно све што се тиче града Београда.